Home / e-Books / Kooliraamat (Eesti mõttelugu, #10) ePub

Kooliraamat (Eesti mõttelugu, #10) ePub

Kooliraamat (Eesti mõttelugu, #10) ePub ebook download
Johannes Käis (1885-1950) oli Eesti 1920.-1930. aastate silmapaistvam pedagoog, siinse kooliuuendusliku pedagoogilise mõtte arendaja, kooliuuendusliikumise tegelik juht ning võitleja demokraatliku koolikorralduse eest.
Käesolevasse valimikku on koondatud J. Käisi töid kooliuuenduse põhimõtteliste ja hariduspoliitika küsimuste kohta, toonitades Võru Õpetajate Seminari erilist tähtsust autori eluloos. Välditud on puhtmetoodilisi ainejuhendeid, seetõttu on osa töid esitatud kärbitult.
download Kooliraamat (Eesti mõttelugu, #10) ePub