Home / e-Books / Svijet tamo iza ePub

Svijet tamo iza ePub

Istracon, Pazin, 2003.


Vuk - Veselin Gatalo (1. nagrada)
Demoni - Zoran Krušvar (2. nagrada)
Ljudi bez lica - Marina Jadrejčić (3. nagrada)
Delfini umiru u tami - Jadranka Bukovica
Kobna pogreška - Jadranka Bukovica
Odabrani - Jadranka Bukovica
Lov - Veselin Gatalo
Lovac na zmajeve - Domagoj Kontak
«Divni novi svijet» - Dubravka Kontak
I zmajevi lete na jug - Dubravka Kontak
Zabranjeno gušenje - Sabina Koželj Horvat
Miss Universe - Zoran Krušvar
Brodovi u tami - Zoran Krušvar
Posljednji mostobran - Josip Maksimović
Morski gost - Marko Maras
Crnogrivi - Melani Matejak
Izdajnik - Robertino Ojdenić
Pravo mjesto, krivo vrijeme - Dalibor Perković
Tri dana - Ivan Pilat
Nado - Irena Rašeta
Krvava hrid - Robi Selan
Priča za patuljke - Saša Škerla
Ana - Pavle Valerjev
download Svijet tamo iza ePub