Home / e-Books / Zairo Montevedra (Stallion, #38) ePub

Zairo Montevedra (Stallion, #38) ePub

Zairo Montevedra (Stallion, #38) ePub ebook download
"Kahit ano pa ang tampo niya rito ay hindi nagtatagal, basta makita lang niya ito. Kahit pa ang pinanini- walaan niyang mali ay nagiging tama kung iyon ang tanging paraan para makapiling lang niya ito."

Trizia hated everything with the letter “T” that day. Kinaltasan siya ng malaking tax, nahuli niya ang boyfriend niyang taksil na si Toby. And because there were no taxis around, she was harassed by some thugs. Mabuti na lang at dumating si Zairo Montevedra at iniligtas siya.

Noong una ay wala siyang balak na pagkatiwalaan ito. Ang tingin kasi niya rito ay malala pa ito sa boyfriend niyang si Toby. Di-hamak na mas bolero ito at mabulaklak ang dila. And he spelled only one name for her: trouble.

But Zairo seemed ready to prove that he could easily tease his way inside her heart. And he made sure she couldn’t resist him.
download Zairo Montevedra (Stallion, #38) ePub